Blog

De Brusselse regering is een feit

De eerste regering in België, als je de Duitstalige gemeenschap niet meetelt, is een feit. Op woensdag 17 juli presenteerde de onderhandelaars van PS, Défi, Ecolo en aan Vlaamse zijde Groen, Open Vld en one.brussels/sp.a hun gemeenschappelijke beleidsverklaring. Formateur Laurette Onkelinx kondigde eerder al dat een regering gereed zou zijn voor de Belgische Feestdag en dus hield ze zich aan haar belofte.

Formatie

Nochtans was de regeringsvorming in Brussel niet zo evident. Aan Vlaamse zijde werd Open Vld van de troon gestoten door Groen als grootste partij en ook zusterpartij Ecolo kon op flink wat winst rekenen want de partij werd nipt de tweede grootste in Brussel. Dit veranderde merkbaar de machtsverhoudingen.

Het grootste slachtoffer daarvan was de MR, die graag deel had uitgemaakt van de Brusselse regering, maar de PS hield de deur dicht. Dit veroorzaakte grote frustratie binnen de Vlaamse liberalen die kost wat kost hun zusterpartij wilde helpen. Het soloslim spelen van de Brusselse liberale kopstukken waardoor de onderhandelingen een versnelling hoger gingen en Open Vld nu in een linkse coalitie zit, zorgt voor veel verdeeldheid binnen de partij. Bovendien helpt het ook niet de federale regeringsvorming omdat de MR de brug is tussen N-VA en de PS en ook in Wallonië, na het afspringen van de ‘klaprooscoalitie’, lijkt de MR incontournable te zijn. Alleen blijft MR nu bedeesd achter.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering heeft opvallend veel groene accenten. Zo benadrukt het al in de inleiding de urgentie van de klimaatcrisis. Daarom heeft de nieuwe regering bijvoorbeeld de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Maar ook het huisvestings- en mobiliteitsbeleid is erop gericht de klimaatdoelstellingen van het Verdrag van Parijs te halen. Naast de klimaatdoelstellingen staan begrotingsautonomie, armoedebestrijding, digitalisering en levenskwaliteit centraal. Om deze uitdagingen aan te pakken bestaat de beleidsverklaring uit drie pijlers: een gewest waar iedereen waardig kan leven, een gewest dat zijn economische en sociale ontwikkeling kadert in een ecologische modeltransitie en een gewest met een sterke identiteit en een open blik op de wereld.

Aan het hoofd van de nieuwe Brusselse regering staat opnieuw Rudi Vervoort. In zijn nieuwe ploeg zijn de christendemocraten van cdH en CD&V ingeruild door de ecologisten van Ecolo en Groen. Er zijn daarom ook heel wat nieuwe gezichten: Alain Maron voor Ecolo, Elke Van den Brandt voor Groen, Bernard Clerfayt voor Défi en bij de Vlaamse liberalen is er sprake van een generatiewissel want Guy Vanhengel doet een stap opzij voor Sven Gatz. Gatz is momenteel ook nog minister in de Vlaamse Regering, maar partijvoorzitter Gwendolyn Rutten heeft al zijn bevoegdheden, op de bevoegdheid ‘Brussel’ na, overgedragen aan minister Lydia Peeters.

Op donderdag 18 juli is deze nieuwe ploeg naar het koninklijk paleis getrokken om daar de eed af te leggen en in de namiddag volgde al meteen een eerste ministerraad. In Vervoorts regeerverklaring benadrukte hij nogmaals dat de belangrijkste uitdagingen voor Brussel van sociale en ecologische aard zijn en dat de levenskwaliteit van al de Brusselaars van essentieel belang is. Evaluatie: 2024.