Blog

Analyse: De winnaars en verliezers van de Belgische Federale verkiezingen.

De peilingen zijn duidelijk: verlies voor de regeringspartijen. Dit valt niet te ontkennen, maar welke partijen profiteren daar nu juist van en wat betekent dat voor de nieuwe verhoudingen in het parlement? Zondag gaan we allemaal stemmen, maar voordien wil Dr2 Consultants alvast een analyse meegeven over de dynamieken die nu al spelen.

De grootste partij van België zal hoogstwaarschijnlijk N-VA blijven, maar moet toch een aantal zetels inleveren. De meest recente peilingen geven een verlies van 4 zetels aan waardoor het verlies uiteindelijk beperkt lijkt te zijn. Bovendien is het niet zo dat het verschil volledig te wijten is aan winst voor Vlaams Belang zoals vaak wordt beweerd. Vlaams Belang lijkt momenteel namelijk 10 zetels te winnen, meer dus dan het voorspelde verlies van N-VA. In ieder geval is de ambitie duidelijk: N-VA wil verder regeren met duidelijke aspiraties van Jan Jambon en Bart De Wever. De partij trekt daarom naar de kiezer als het enige alternatief voor een rood-groene coalitie.

Wat is er allemaal aan van deze rood-groene coalitie? Groen wil vooral scoren op het thema klimaat dat nu heel hard leeft, maar recentelijk lijkt de storm weer te zijn gaan liggen. Daarom willen ze zich ook tonen als een bredere partij door zich ook sterk te positioneren op sociale thema’s en onderwijs. De ambitie is hier ook duidelijk: mee regeren. Bij de Vlaamse socialisten is de ambitie minder groot want zij proberen vooral niet te zakken onder de symbolische 10%. Ideologisch gaat sp.a daarom terug naar de basis, maar komt daarenboven met een heel aantal nieuwe en jonge kandidaten. De vraag is of dat electorale winst oplevert want het blijft dus vooral concurreren met Groen die met een ‘frisser’ sociaal programma naar de kiezer trekt. Vooral in het zuiden van het land is er sprake van een groeiende rood-groene as. De PS verliest dan wel 3 zetels volgens de peilingen, maar is nog steeds de grootste partij in Wallonië. De Waalse ecologisten winnen daarenboven maar liefst 9 zetels en worden samen met groen even groot als de liberale familie van MR en Open Vld. In Brussel zou Ecolo zelfs de grootste partij worden en co-voorzitter Jean-Marc Nollet is in Wallonie favoriet om Minister-President te worden.

Naast de rood-groene samenwerking is er ook al sprake geweest van een groen-blauwe coalitie. Maar in beide delen van het land hebben de debatten duidelijk gemaakt dat het water tussen de ecologisten en de liberalen ideologisch wel heel diep is. Bovendien staan de liberalen op verlies in de peilingen. Zowel Open Vld als MR zouden 4 zetels verliezen in het federaal parlement. Ook coalitiepartner CD&V zou twee zetels verliezen, maar misschien opvallender is dat cdH, nu in de oppositie, maar 4 zetels zou halen in het nieuwe federale parlement. Zij slagen er dus niet in om zich te profileren in het huidige debat.

De grote vraag is nu: welke meerderheid kan er gevormd worden na de verkiezingen met al deze verschuivingen. Uit een peiling van Le Soir blijkt dat 70% van de Belgen een andere meerderheid wilt dan de Zweedse, voornamelijk in Wallonië, maar ook in Vlaanderen. Aangezien de huidige regering geen meerderheid heeft en de cdH al aangekondigd heeft opnieuw niet met de N-VA samen te willen zitten, wordt de kans op een andere meerderheid dan ook heel groot. De socialisten, liberalen en groenen zouden bijvoorbeeld volgens de huidige peilingen samen een meerderheid kunnen halen. Bovendien zal waarschijnlijk de vorming van een regering op regionaal niveau waarschijnlijk opnieuw de federale dynamiek bepalen. Betekent een centrumrechtse regering met Minister President Bart de Wever in Vlaanderen en een links volksfront in Wallonië (met de PTB) totale onbestuurbaarheid van België? Afspraak 27 mei!